Träning av perifert seende med Schulte-tabeller

Pannloberna i hjärnbarken

Att fästa uppmärksamheten på en viss punkt och öka koncentrationsnivån behöver inte vara en svår uppgift. Hjärnan klarar av det, och kan tränas till att bli bättre på det. Men hur? Genom att stimulera synen, uppmärksamheten och minnet via Schulte Table-appen.


Vad är Schulte Table?

En så kallad schulte-tabell är vanligtvis ett rutnät på 5x5 celler i vilka siffrorna 1-25 eller bokstäverna A-Z slumpmässigt placerats ut. Beroende på svårhetsgraden kan detta dock utökas till 6x6 eller fler celler.

5x5 cell Schulte-tabeller

Schulte Table är en av de bästa apparna för att stimulera hjärnan. Bland fördelarna med att använda appen finns möjligheten att öka koncentrationsförmågan och främja minnet. Appen kan även användas som instrument för att öka periferisynförmågan.


Hur fungerar det?

I appen söker du efter specifika siffror i turordning, från lägsta till högsta. Om rutnätet är 5x5 och består av siffror börjar du vid 1 och slutar vid 25. Samma princip gäller för bokstäver.

Även om Schulte Table uppmuntrar till snabbare ögonrörelser så är målet att cellerna ska kunna hittas med ett enstaka ögonkast. Hur uppnås detta? Du börjar träna upp periferisynförmågan genom att reducera hur mycket ögonen rör på sig så mycket som möjligt.

För att göra detta måste du fixera blicken på cellen i mitten av rutnätet. Således vidgas ditt synfält så att du kan se alla cellerna.

Perifert seende minskar mängden ögonrörelser.

Du måste dock ha ett korrekt avstånd från ögonen till skärmen. Lämpligt avstånd är 40-50 centimeter.


Vad är syftet?

Denna metod använder rutnät för att öka periferisynförmågan, det vill säga hur mycket du kan se horisontellt och vertikalt från punkten där du fäst blicken. Målet är att hitta siffrorna eller bokstäverna så snabbt som möjligt. Detta kommer att förbättra din koncentrations- och läsförmåga.

Till en början är det väldigt svårt. Men med träning blir det betydligt lättare att hitta elementen i rutnätet. Du kortar ner tiden som krävs för att hitta det du söker.


Den bästa övningen för att bli snabbare på att läsa

Om du gillar att läsa men känner att tiden inte räcker till för att kunna njuta av de böcker du älskar, då behöver du inte oroa dig! Med Schulte Table-appen kan du lära dig att läsa snabbare då den klassas som det bästa verktyget för att öva på läshastigheten.

Vet du varför? För att ditt synfält utvidgas vilket gör att du kan täcka mer text, mer innehåll och således mer information att bearbeta. Detta främjar din läsförmåga.


Visuell träning – Gamification

Det som gör den här appen speciell är att du kan träna upp hjärnan samtidigt som du spelar ett spel. Det är både roligt och enkelt. Du behöver bara fokusera på rutnätet, fästa blicken på cellen i mitten, och börja söka efter siffror eller bokstäver i stigande ordning.

Även om målet är att fästa blicken på mittpunkten och fokusera på en fiktiv punkt så är den primära utmaningen att hitta siffran 1. Ögat måste kunna hitta siffran utan att blicken rör på sig. Självklart från ett behagligt avstånd där hela rutnätet kan ses.


Är den här övningen verkligen så effektiv?

Ja, så länge den utförs på rätt sätt. Om du verkligen vill förbättra periferisynen och testa dina intellektuella förmågor bör du använda Schulte Tables som träningsredskap. Det innebär att använda appen konsekvent och systematiskt.

Allt i livet handlar om övning, och att öva ofta är nyckeln. Du kan börja med att använda Schulte Table två gånger i veckan i cirka 10 minuter.

Öka sedan frekvensen till 3-4 gånger i veckan och dubbla tiden. Detta tillvägagångssätt kommer att göra att du blir snabbare på att läsa, får en bättre periferisyn samt ökad koncentrationsförmåga och visuell perception.


Schulte Tables ändrar hur dina ögon uppför sig

I början, när det är nytt för dig att hantera den här typen av övning och du saknar erfarenhet, rör sig ögat väldigt snabbt. Tänk dig vertikala, diagonala och horisontella rörelser kors och tvärs. Det är så ögat fungerar, det vill täcka hela rutnätet.

När vi blir mer vana vid övningen kommer rörelserna dock att bli mindre intensiva. I slutändan kan du hålla blicken fäst på mittpunkten utan problem.


Perfekt för att förbättra minnet

Schulte Table har en sådan effekt på hjärnan att den hålls aktiv och att vår tankeprocess ökar. Detta inkluderar observation, analys och syntes, med mera. Som resultat stärks minnet och vårt beslutsfattande förbättras.


Men vad är det som är så speciellt med den här mentala övningen?

Den här typen av övning ökar blodflödet till pannloberna i hjärnbarken vilket aktiverar hjärnan. Med andra ord leder detta pulserande till ökad alerthet som hjälper hjärnan att lösa nya problem.

Den ökade hjärnaktiviteten blir till ökat minne och en högre koncentrationsförmåga. Faktum är att Schulte Table, vid korrekt användning, ökar koncentrationen så pass mycket att det kan jämföras med meditation.

Med de egenskaper som den här övningen har kan övningen utföras av både vuxna och barn. Faktum är att den används som stödverktyg för att främja barns inlärningsförmåga, till exempel genom att vidga synvinkeln och öka läsförmågan.

Det råder ingen tvekan om att den här mentala övningen är en av de mest effektiva för att öka vårt intellekt och minneskapaciteten. Och vet du vad det bästa av allt är? Du kan träna bara på skoj och ändå ta del av förmånerna.

Din hjärna kommer att tacka dig!